2012-06-13

И тогаш...




Од УЗ Бисер се договорија и го дадоа следното соопштение:


Да под него е истото од минатиот пат


Па сеа ти види!!!



No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...