Неаеродромски преводСе уште не постои затоа што покул јазик се уште не е измислен... Ако сакаш да го напуштиш блогот, изгаси светло и мрш надвор.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...