2011-07-03

Кога би можел да бирам...


Кога би можел да бирам би сакал да имам читаност како babamitrajnka,blogspot.com , а содржини како на Пишуванки ... Ама кога би можел!!! Сега за сега, ќе се задоволам со тоа што ми е добар пријател и што сум среќен за него... Сепак тоа сум јас...

Скидам капу и продолжуваме понатаму...1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...