2010-12-30

Ризалтс


Анкетата заврши... Баш симболично - 101 чоек го кажа своето „судбоносно“ да или не.

62% се ЗА легализација... 38% ПРОТИВ...

Ајпи адресите на тие што кликнаа ЗА се веќе испратени во МВР, а за оние што кликнаа ПРОТИВ веќе се изработуваат благодарници лично потпишани од министерката.

Уште еднаш благодарност до сите што учествуваа.

Poll closed

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...